Seat Grupa Cichy-Zasada Oddział Centrum Poznań

ul. Jadwigi Wajsówny 9
60-002 Poznań

Seat Grupa Cichy-Zasada Oddział Szczecin

ul. Południowa 6
71-001 Szczecin