Supervisory Board Zasada S.A.
23.05.2023

Sobiesław Zasada
Danuta Piskorz
Franciszek Gaik
Daniel Chwist
Artur Chwist 

Board of Directors Zasada S.A.
1.09.2023

Przemysław Powalacz - Chairman of the Board
Paweł Wójcik - Deputy Chairman of the Board
Tomasz Fugiel - Deputy Chairman of the Board
Bożena Zubacz – Procurator