SOBIESŁAW ZASADA Spółka Akcyjna S.K.A.
UL. ARMII KRAJOWEJ 19
30 - 150 Kraków

T: +48 12 639 55 94
F: +48 12 639 55 75
biuro@zasada.pl

Office in Warsow
ul. Omulewska 27
04 - 128 Warszawa


T: +48 22 611 67 79
F: +48 22 610 2622
 biuro@zasada.pl

Registration data:
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRS: 0000832118
KAPITAŁ ZAKŁADOWY I WPŁACONY: 2 863 635,00 ZŁ 
NIP: 113 - 00 - 04 - 540
REGON: 012009351