Supervisory Board Zasada S.A.
03.2020

Sobiesław Zasada
Józef Klasa 
Andrzej Wawrowski


Board of Directors Zasada S.A.
03.2020

Danuta Piskorz - Chairman of the Board
Paweł Wójcik - Deputy Chairman of the Board
Tomasz Fugiel - Deputy Chairman of the Board
Bożena Zubacz – Procurator