AFFILIATED COMPANY

Auto Special sp. z o. o.

Audi dealer
Modlniczka, ul. prof. Adama Rożańskiego 28-30
T: +48 12 639 20 50
F: +48 12 639 20 59
audi@autospecial.com.pl

www.autospecial.com.pl